Politici Contabile

In MOf nr 963 din 30 decembrie 2014 a fost publicat OMFP nr 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate. Acesta se va aplica de la 1 anuarie 2015, dată la care se abrogă OMFP nr 3055/2009 și OMFP 2239/2011. In vederea stabilirii cerințelor de raportare contabilă…

reducere-tva-firme-in-insolventa

Intrebare: Exista posibilitatea sa recuperam TVA-ul pt sumele datorate catre societatea noastra  de firmele  intrate in insolventa ? Raspuns: Da, in  in baza certificatului constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului din care sa reiasa radierea datorata inchiderii procedurii de faliment. Pentru obtinerea acestui certificat trebuie sa adresati o cerere Oficiul Registrului Comertului unde beneficiarul a…

tranzactii-cash

Legea 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar intra in vigoare incepand cu data de 9 mai 2015 Prin acesta Lege  se abroga prevederile vechii OUG nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiare. Acesta lege se adreseaza urmatoarelor categorii de persoane persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale,…

Persoana Fizica Autorizata - PFA

Referitor la Reglementarile contabile privind contabilitatea în partidă simplă, vă prezentăm în continuare sinteza elaborată de AJFP Arges pentru informarea contribuabililor persoane fizice: Vă facem cunoscut că, în Monitorul Oficial nr.139/24 februarie 2015 a fost publicat Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 170/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă. La data intrării în…

Cheltuieli Nedeductibile

(4) Următoarele cheltuieli nu sunt deductibile: … m) **) cheltuielile cu serviciile de management, consultanţă, asistenţă sau alte prestări de servicii, pentru care contribuabilii nu pot justifica necesitatea prestării acestora în scopul activităţilor desfăşurate şi pentru care nu sunt încheiate contracte; Norme metodologice: 48. Pentru a deduce cheltuielile cu serviciile de management, consultanţă, asistenţă sau…

Aparate-de-marcat

O.M.F.P. nr. 159/2015 pentru stabilirea modelului şi conţinutului anunţului de atenţionare a clienţilor referitor la obligaţia de respectare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, publicat în Monitorul Oficial nr. 131 din 20 februarie 2015; 2.ORDIN   Nr. 360 din  6 februarie…

Apartura Fiscala

Contraventii si sanctiuni la ordonanta 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

Monitorul Oficial al Romaniei

In Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151/28.02.2014, a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare.

profit

Material informativ publicat de ANAF privind deductibilitatea cheltuielilor cu dobanzile si pierderile din diferente de curs valutar la calculul profitului impozabil

Masuri Fiscale

ART. I Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: „e) veniturile din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română sau la o persoană juridică străină situată…

© 2001-2023 FIRMA CONTABILITATE | BUCURESTI & ILFOV

Firma Contabilitate si Audit

URMARESTE-NE PE: