reducere-tva-firme-in-insolventa

Intrebare:

Exista posibilitatea sa recuperam TVA-ul pt sumele datorate catre societatea noastra  de firmele  intrate in insolventa ?

Raspuns:

Da, in  in baza certificatului constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului din care sa reiasa radierea datorata inchiderii procedurii de faliment. Pentru obtinerea acestui certificat trebuie sa adresati o cerere Oficiul Registrului Comertului unde beneficiarul a fost inmatriculat.

Conform art. 138 lit. d) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal , baza de impozitare a TVA se ajusteaza in cazul in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului.

Ajustarea  se face  incepand cu data pronuntarii hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii prevazute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, hotarare ramasa definitiva si irevocabila.

Conform art. 159 alin. (2), in situatiile prevazute la art. 138 furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii trebuie sa emita facturi sau alte documente, cu valorile inscrise cu semnul minus, cand baza de impozitare se reduce sau, dupa caz, fara semnul minus, daca baza de impozitare se majoreaza, care vor fi transmise si beneficiarului, cu exceptia situatiei prevazute la art. 138 lit. d).

In acest sens, societatea va emite o factura cu valorile inscrise cu semnul minus. Factura emisa nu se va transmite beneficiarului. Pe factura astfel emisa trebuie  sa inscrieti  baza legala a ajustarii efectuate: art. 138 litera d) din Codul fiscal ;

Baza legala Legea 571/2003 actualizata

 

ART. 138

Ajustarea bazei de impozitare

Baza de impozitare se reduce în următoarele situaţii:

..

  1. d) în cazul în care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate încasa din cauza falimentului beneficiarului. Ajustarea este permisă începând cu data pronunţării hotărârii judecătoreşti de închidere a procedurii prevăzute de Legea nr. 85/2006*) privind procedura insolvenţei, hotărâre rămasă definitivă şi irevocabilă;

 

ART. 159

Corectarea documentelor

..

(2) În situaţiile prevăzute la art. 138 furnizorii de bunuri şi/sau prestatorii de servicii trebuie să emită facturi sau alte documente, cu valorile înscrise cu semnul minus, când baza de impozitare se reduce sau, după caz, fără semnul minus, dacă baza de impozitare se majorează, care vor fi transmise şi beneficiarului, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 138 lit. d).

 

 

 

© 2001-2019 FIRMA CONTABILITATE | BUCURESTI & ILFOV

Firma Contabilitate si Audit

URMARESTE-NE PE: