Impozit pe cladiri

În acet articol vă prezentăm cele mai importante informaţii privind impozitul pe construcţii modernizări clădiri închiriate.

Avand in vedere numeroasele solicitari adresate de clientii nostrii  privind regimul fiscal din punct de vedere al impozitului pe modernizarile facute la cladiri închiriate, luate în concesiune, aflate în administrare ori în folosinţă, in baza legislatiei de mai jos rezulta urmatoarele :

 

  1. Daca aceste lucrari de reconstructie, modernizare, consolidare aflate in sold la 31.12.2013 ,au fost transmise proprietarului cladirii conform  Cod Fiscal artART. 253 Calculul impozitului datorat de persoanele juridice ,alineat (3^1)” În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, de către locatar, din punct de vedere fiscal, acesta are obligaţia să comunice locatorului valoarea lucrărilor executate pentru depunerea unei noi declaraţii fiscale, în termen de 30 de zile de la data terminării lucrărilor respective.”

si pentru care se detin documente care atesta comunicarea, aceste lucrari fiind impozitate la proprietar cu impozit pe cladiri , nu se mai declara si nu se mai plateste impozitul pe constructii de catre cei care au realizat modernizarile la cladiri inchiriate, luate în concesiune, aflate în administrare ori în folosinţă.

 

 

  1. Daca aceste lucrari nu au fost declarate, fie ca s-au executat inainte de 17.Iulie 2006 cand a fost introdus alin  3^1 la art 253 cod fiscal ,prin Legea 343 pentru modificarea si completarea Codului Fiscal, fie ca nu au fost transmise din alte motive, pentru aceste lucrari aflate in sold se va declara si plati impozitul pe cladiri incepand cu 01.01.2014

 

 

 

 

Baza legala:

 

 

ART. 296^35

Cota de impozitare şi baza impozabilă

(1) Impozitul pe construcţii se calculează prin aplicarea unei cote de 1,5% asupra valorii construcţiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, evidenţiată contabil în soldul debitor al conturilor corespunzătoare construcţiilor menţionate la art. 296^34, din care se scade:

  1. a) valoarea clădirilor, inclusiv valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru clădirile închiriate, luate în concesiune, aflate în administrare ori în folosinţă, pentru care se datorează impozit pe clădiri, potrivit prevederilor titlului IX, de către contribuabil sau proprietar, după caz;

 

  1. b) valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru construcţiile, aflate sau care urmează să fie trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale;
  2. c) valoarea construcţiilor din subgrupa 1.2.9. „Terase pe arabil, plantaţii pomicole şi viticole” din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare.

 

(2) Deducerea valorii lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru clădirile închiriate, luate în concesiune, aflate în administrare ori în folosinţă, prevăzută la alin. (1) lit. a), se justificăcu documentaţia corespunzătoare care atestă comunicarea acestei valori către proprietar.

(3) În situaţia în care, în cursul anului curent, se înregistrează operaţiuni de majorare sau diminuare a valorii soldului debitor al conturilor corespunzătoare construcţiilor menţionate la art. 296^34, impozitul pe construcţii calculat potrivit alin. (1) nu se recalculează. Aceste modificări sunt luate în considerare pentru determinarea impozitului pe construcţii datorat pentru anul următor.

(4) Cheltuiala cu impozitul calculat potrivit alin. (1) este cheltuială deductibilă la stabilirea profitului impozabil reglementat de titlul II.

ART. 296^36

Plata impozitului şi depunerea declaraţiei fiscale

(1) Contribuabilii prevăzuţi la art. 296^33 sunt obligaţi să calculeze şi să declare impozitul pe construcţii, până la data de 25 mai, inclusiv, a anului pentru care se datorează impozitul.

(2) Impozitul pe construcţii, declarat potrivit alin. (1), se plăteşte în două rate egale, până la datele de 25 mai şi 25 septembrie, inclusiv.

(3) Prin excepţie de la alin. (1) şi (2), contribuabilii care încetează să existe în cursul anului, au obligaţia de a declara şi plăti impozitul determinat conform art. 296^35 alin. (1), până la data încheierii perioadei din an în care persoana juridică a existat.

(4) Contribuabilii nou-înfiinţaţi datorează impozitul pe construcţii începând cu anul fiscal următor.

(5) Modelul şi conţinutul declaraţiei privind impozitul pe construcţii se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(6) Impozitul reglementat de prezentul titlu reprezintă venit al bugetului de stat şi se administrează de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, potrivitOrdonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

© 2001-2019 FIRMA CONTABILITATE | BUCURESTI & ILFOV

Firma Contabilitate si Audit

URMARESTE-NE PE: