Aparate-de-marcat
 1. O.M.F.P. nr. 159/2015 pentru stabilirea modelului şi conţinutului anunţului de atenţionare a clienţilor referitor la obligaţia de respectare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, publicat în Monitorul Oficial nr. 131 din 20 februarie 2015;
  2.ORDIN   Nr. 360 din  6 februarie 2015 privind completarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.289/2010 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită
 1. O.M.F.P. nr. 159/2015 – MODEL ANUNŢ DE ATENŢIONARE
  –        potrivit prevederilor art. 1 alin. (11) din O.U.G. nr. 28/1999 operatorii economici care sunt obligaţi să folosească aparate de marcat electronice fiscale sunt obligaţi să afişeze la loc vizibil un anunţ detaliat de atenţionare a clienţilor cu privire la obligaţia respectării dispoziţiilor prevăzute la alin. (9) şi (10), în speţă:
  a)        interzicerea înmânării clienţilor a altor documente care atestă plata în afara bonurilor fiscale;
  b)        obligaţia clientului de a solicita bonul fiscal în situaţia în care nu primeşte acest document.
  –        O.M.F.P. nr. 159/2015 aprobă modelul de anunţ care trebuie afişat de operatorii economici;
  –        anunţul trebuie afişat începând cu data de 1 martie 2015 la locul de amplasare a aparatelor de marcat electronice fiscale, în aşa fel încât să fie vizibil clienţilor;
  –        operatorii economici care desfăşoară activităţi de tip restaurant, bar, discotecă, club şi alte asemenea asigură informarea clienţilor şi prin tipărirea anunţului de atenţionare pe prima pagină a meniurilor.

 

© 2001-2019 FIRMA CONTABILITATE | BUCURESTI & ILFOV

Firma Contabilitate si Audit

URMARESTE-NE PE: