Salariatul delegat sau detasat are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare, precum si la o indemnizatie de delegare sau detasare, in conditiile prevazute de lege sau de contractul colectiv de munca aplicabil.

Baza legala: Legea 53/2003 privind Codul muncii cu completari si modificari ulterioare; Legea  571/2003 privind Codul fiscal cu completari si modificari legale  Prevederile Codului muncii in privinta detasarii sau delegarii salariatilor sunt reglementate la  art. 44 alin. 2, respectiv art. 46 alin. 4, si stabilesc faptul ca salariatul delegat sau detasat are  dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare, precum si la o indemnizatie de delegare sau detasare, in conditiile prevazute de lege sau de contractul colectiv de munca aplicabil.

In cazul in care, la nivelul societatii, nu este obligatorie incheierea unui contract colectiv de  munca, prevederile legate de deplasarea salariatului, inclusiv cele legate de stabilirea diurnei,  vor fi evidentiate intr-un act aditional la contractul individual de munca.

Sub aspect fiscal, conform prevederilor art. 21 alin. 1 din Legea nr. 571/2003  privind Codul Fiscal, pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli  deductibile numai cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile, inclusiv cele  reglementate prin acte normative in vigoare. Astfel, sunt considerate cheltuieli efectuate  in scopul realizarii de venituri impozabile si cheltuielile de transport si de cazare in tara si in  strainatate efectuate pentru salariati si administratori, precum si pentru alte persoane fizice  asimilate acestora, stabilite prin norme.

Categoria persoanelor fizice asimilate salariatilor include si:

  • directorii care isi desfasoara activitatea in baza contractului de mandat;
  • persoanele fizice rezidente si/sau nerezidente detasate, potrivit legii, in situatia in care contribuabilul suporta drepturile legale cuvenite acestora.

Pe de alta parte, in acest fel, diurna poate fi asimilata venitului salarial si poate fi supusa  impozitarii si platii contributiilor sociale aferente, conform cu prevederile art. 55 alin. 2 lit. i  din Codul Fiscal, unde se precizeaza ca se impoziteaza indemnizatia si orice alte sume de aceeasi  natura, primite de salariati pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in  strainatate, in interesul serviciului, pentru partea care depaseste limita a de 2,5 ori nivelul legal  stabilit prin hotarare a Guvernului pentru personalul din institutiile publice. Aceste prevederi se aplica si in cazul salariatilor reprezentantelor din Romania ale persoanelor juridice straine.

Un alt aspect referitor la acordarea diurnei este cel care se refera la persoanele fizice detasate  in Romania de la un angajator nerezident pentru care limita este mai mare; astfel, vor fi  asimilate veniturilor salariale si impozitate in consecinta indemnizatiile sau sumele de aceeasi  natura ce depasesc valoarea diurnei stabilita legal in tara de origine a angajatorului nerezident.

 

© 2001-2019 FIRMA CONTABILITATE | BUCURESTI & ILFOV

Firma Contabilitate si Audit

URMARESTE-NE PE: